CARTA ALBĂ ARIR PRIVIND COMUNICAREA COMPANIILOR LISTATE

ORIZONT DE TIMP:
1

Aprilie 2019

Consultare publică

2

Mai - Octombrie 2019

Conformare

3

Noiembrie - Decembrie 2019

Evaluare

4

Cel târziu 20 Ianuarie 2020

Publicarea si implementarea rezultatelor

* pe paginile de internet ARIR & BVB

1

Aprilie 2019

Consultare publică

2

Mai - Octombrie 2019

Conformare

3

Noiembrie - Decembrie 2019

Evaluare

4

Cel târziu 20 Ianuarie 2020

Publicarea si implementarea rezultatelor

* pe paginile de internet ARIR & BVB

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOII METODOLOGII:

Noile criterii de evaluare vizează promovarea implementării celor mai bune practici în relațiile cu investitorii și conformitatea cu Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, în acord cu așteptările investitorilor instituționali și individuali.

Domeniul de aplicare al noii metodologii de evaluare, fiind un proiect gestionat de Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, se concentrează pe promovarea practicilor proactive în relația cu investitorii, fără a evalua conformitatea cu obligațiile de reglementare. Evaluarea va include doar informații din surse publice.

ISTORIC:

Bursa de Valori București a efectuat 3 evaluări ale website-urilor și comunicărilor prin e-mail a 85 de emitenți de pe piața principală, reunite în Carta Albă privind comunicările companiilor listate, ultima fiind publicată în octombrie 2017. În primul trimestru al anului 2019 ARIR a coordonat un grup de lucru dedicat revizuirii metodologiei Cărții Albe privind comunicarea companiilor listate la Bursă. Grupul de lucru a inclus reprezentanți ai echipei ARIR, reprezentanți ai BVB, analiști financiari, profesioniști din domeniul IR, consultanți și membri din domeniului academic.

PRINCIPII:
 1. Metodologia propusă este lansată spre consultare publică în aprilie 2019.
 2. Companiile listate vor avea cel puțin 6 luni în decursul anului 2019 pentru a se conforma noii metodologii.
 3. Prima evaluare va fi făcută de ARIR în decembrie 2019.
 4. Scorul final, cuprins între 0 și 10, va fi afișat în pagina de profil a fiecărei companii, pe site-ul bvb.ro și agregat www.ir-romania.ro până cel târziu la sfârșitul lunii ianuarie 2020.
 5. Metodologia va fi revizuită anual în luna martie și evaluarea se va face anual în luna decembrie sau oricând la cererea unei companii listate.
 6. În cazul în care punctajul maxim (10) este acordat la mai mult de 1/3 din companiile listate pe piața reglementată, criteriile impuse vor fi revizuite, în afara programului menționat inițial, pentru a aduce cerințele la un nou nivel de complexitate.
 7. Metodologia propusă vizează o evaluare bazată pe criterii obiective și clare, care includ prevederi referitoare la: biroul de relații cu investitorii, guvernanță corporativă, transparență, abordare proactivă în relația cu investitorii, instrumente interactive de IR, acoperirea de către analiștii financiari și raportarea non-financiară.
 8. ARIR, împreună cu Bursa de Valori București și membrii grupului de lucru, vor acorda asistență pe tot parcursul procesului pentru a respecta întru totul criteriile.

 

CINE SUNTEM?

ARIR este o organizație non-guvernamentală și non-profit care a fost înființată în noiembrie 2018 pentru a oferi emitenților actuali și potențiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniștilor în relația cu investitorii (IR) și pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii și în guvernanța corporativă. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori București, ALRO, Franklin Templeton Management – suc. București, Electromagnetica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Șerban, Cosmin Raduta și Tony Romani.

CE FACEM?

Strategia ARIR se concentrează pe 5 direcții strategice, cu următoarele obiective:

 • Evaluare – Măsurarea percepției investitorilor față de companiile listate;
 • Prezentare – Îmbunătățirea prezentărilor companiilor;
 • Reglementare – Monitorizarea cadrului legislativ și susținerea opiniilor membrilor;
 • Comunicare – Consolidarea legăturilor cu comunitățile de investitori și analiști;
 • Recunoaștere – Promovarea companiilor care implementează cele mai bune practici.